Tím Fellowes zvyšuje udržateľnosť výrobkov, obalov a prevádzkovania zariadení prostredníctvom školenia zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov. Našim cieľom je zbúrať rozvojové bariéry, povzbudzovať našich zamestnancov a dodávateľov, aby všade, kde to je možné prijímali rozhodnutia výhodné z hľadiska ochrany životného prostredia.

Zníženie spotreby energie počas výroby našich výrobkov a prevádzky našich zariadení

Spoločnosť Fellowes znížila ročnú spotrebu energie prostredníctvom optimalizácie zariadení a zlepšenia účinnosti výroby. Vysoko účinné prevádzkové osvetlenie a energeticky úsporná elektronika sú iba niektoré z krokov, ktoré sme vykonali v záujme ekologickejšej výroby.

Minimalizácia odpadu neustálym zlepšovaním

Spoločnosť Fellowes implementuje iniciatívy recyklácie a zníženia množstva odpadu na podnikovej úrovni, počnúc výrobou až po kancelársku administratívu. Od výrobkov vytvorených z recyklovaných materiálov po renovované stroje na renováciu obchodných zariadení sme vylepšili naše úsilie v oblasti ochrany životného prostredia.

Zaviazali sme sa k znižovaniu emisií škodlivých látok

Spoločnosť Fellowes našla spôsob ako znížiť emisie škodlivých látok a urobiť výrobu ekologickejšou. Znížili sme emisie VOC tým, že spolupracujeme s takými dodávateľmi, ktorí pracujú s ekologickou formulou a znížili sme aj emisie CO2 používaním ekologicky šetrných obalov výrobkov.