ITT VEDD MEG
×
Térkép megjelenítése
What’s the ROI of ergonomics?

Ako sa vrátia náklady na ergonómiu?

 

Ochrana zdravia pri práci môže mať vplyv na návratnosť a v tejto oblasti zohráva dôležitú úlohu vhodné, ergonomické prostredie. Okrem zníženia prípadných neprítomnosti spôsobených ochoreniami môže používanie správnych ergonomických výrobkov zlepšiť efektivitu. Pracovná sila pracujúca v pohodlí môže byť produktívnejšia. Ukážeme vám ako.

Ergonómia pracoviska je dôležitou témou pre každého vlastníka spoločnosti, ktorý chce optimalizovať výkonnosť svojho tímu podporou lepšieho zdravia na pracovisku. Podľa jednej štúdie ľudia pracujúci vo Veľkej Británii trpia ročne 553 000-krát poruchami svalového a kostrového ústrojenstva spojenými s prácou. Zatiaľ čo zamestnanci zápasia s rôznymi ťažkosťami svalového a kostrového ústrojenstva, ktoré môžu byť spôsobené zle vybavenými kancelárskymi priestormi, organizácie zápasia s negatívnymi účinkami absencie, chorôb a nižšej produktivity.

Investícia do ergonomického kancelárskeho príslušenstva je rovnako dôležitá ako investícia do kvalitného školenia alebo náboru. Menej absencie, nižšie náklady na zdravotnú starostlivosť (ak sú súčasťou zamestnaneckých výhod) a vyhýbanie sa nákladom na dočasných zamestnancov znamenajú dlhodobú úsporu nákladov.

Práceneschopnosť zamestnancov zároveň nie je jediným dôvodom, prečo môže poklesnúť produktivita a zisky s ňou spojené. Kolega s bolesťami zápästia, chrbta alebo ramien nebude pracovať efektívne, čo môže z dlhodobého hľadiska znamenať náklady pre spoločnosť.

(*Zdroj:: https://www.telegraph.co.uk/connect/small-business/scaling-up/staples/how-bad-office-chairs-cost-uk-plc/)

Aké náklady predstavujú tieto bolesti pre podnikanie?

Fakty:

• V Európskej Únii trápi bolesť chrbta 44 miliónov zamestnancov v dôsledku zdravotných problémov spojených s prácou.
(Zdroj: https://osha.europa.eu/en/node/7098/file_view)

• V Európe sa spolu stratí ročne takmer 600 miliónov pracovných dní v dôsledku chorôb z povolania, a podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 40-50% z nich je tvorených poruchami pohybového aparátu.
(Zdroj: https://osha.europa.eu/en/node/7098/file_view)

Návratnosť ergonómie

Existujú dobre známe čísla návratnosti, ktoré je možné využiť na výpočet návratnosti investície vytvorením zdravého, ergonomicky vhodného pracoviska. Je to založené na štandardnom vzorci ROI, t.j. zisk-náklady/náklady.