Úvod » O nás » Základné hodnoty

Náš každodenný život je definovaný štyrmi základnými hodnotami, naše značky sú preto úspešné. Duch našich hodnôt popretkáva našu spoločnosť, čo nás inšpiruje ku kreativite a zaangažovanosti v kvalite. A to je Fellowes samo. 

  • Čestnosť - Držíme sa kultúry, ktorá považuje za dôležitejšie skutky než sľuby. Konáme správne a sme úprimní sami voči sebe.
  • Tímová práca - Ak sa pridáme k tímu Fellowes na základe vzájomnej úcty, dôvery a podpory, môžeme sa na seba navzájom spoľahnúť vo všetkom a spoločne pracujeme, aby sme splnili ciele spoločnosti.
  • Nadšenie - Snažíme sa o víťazstvo a rozhodli sme sa, že budeme najlepší, lebo toto je to, čím môžeme najviac pomôcť našim odberateľom, partnerom a zamestnancom.
  • Iniciatíva - Našich pracovníkov inšpiruje, že sa môžu chopiť ponúkajúcich sa možností na zvýšenie produktivity a hodnôt.

Zdieľanie hodnôt

Ako globálna spoločnosť veríme, že každy pracovník musí byť zajedno s týmito základnými  hodnotami na celom svete, musí podporiť dôležité záležitosti a musí  rozoznať globálne problémy prostredia.

Vieme, že kľúč k úspechu je v našich ľuďoch. Ako prejav nášho uznania odovzdávame každý rok cenu Fellowes Vpred. Toto ocenenie získavajú skupiny alebo osoby, ktoré najlepšie zviditeľnili naše hodnoty a verne sa držali stratégie spoločnosti.

Vo Fellowes sa angažujeme za environmentálne uvedomelý rast a prevádzkovanie spoločnosti. Náš cieľ je vývojom a zlepšovaním procesov šetrných k prostrediu predstihnúť úsilie priemyselného odvetvia o ochranu životného prostredia. Výsledok bude zníženie množstva odpadu a spotreby energie a minimálny vplyv na životné prostredie. Pre viac informácií navštívte Fellowes a jeho prostredie.