Úvod » O nás » Fellowes vedenie

Vedenie Fellowes, v súčasnosti riadené Jamesom Fellowesom, disponuje rozsiahlou odbornosťou  a skúsenosťou. Prácu vedenia podporuje jednak množstvo skúsených kolegov, ktorí počas uplynulých rokov vytvorili základné hodnoty spoločnosti, ale aj neskôr pripojení, ktorí zase priniesli firme nové energie. A navyše, rodina Fellowes sa už od roku 1917 aktívne podieľa na riadení firmy.

Vedenie

James Fellowes, prezident - generálny riaditeľ

Jamesa zvolili do funkcie prezidenta v roku 1983, je 3. generácia, ktorá riadi rodinnú firmu. Ako generálny riaditeľ sa aktívne a vo všetkých oblastiach podieľa na riadení ríše Fellowes.  V priebehu svojej činnosti dosiahol pozoruhodné výsledky v prostredí neustále rastúcich výziev. V silnej ekonomike sa mu viackrát podarilo dať nový impulz firme a tak zabezpečiť jej budúcnosť v meniacom sa prostredí. V súčasnosti riadi transformáciu spoločnosti - rozvíja výkonnosť a pracovné procesy spoločnosti na globálnej úrovni.

Od svojho vstupu do firmy v roku 1969 pôsobil James prakticky vo všetkých jej oblastiach. Počas vysokoškolských rokov pracoval na niekoľko čiastočných úväzkov, v roku 1969 sa stal marketingovým manažérom. V roku 1973 je viceprezident pre predaj, v roku 1979 viceprezident, v  roku 1983 je už prezident a riaditeľ pre rozvoj. Nakoniec pracuje od r. 1979 ako prezident/generálny riaditeľ. 

James je úspešný aj mimo obchodu. V roku 1997 mu Ernst & Young udelil titul Podnikateľ roka. Jeho riadiace schopnosti ocenili nielen v obchodných kruhoch, ale aj mimo nich, čoho uznaním bolo získanie ocenení Fakľa slobody v roku 1994 od Ligy proti ohováraniu a neskôr v roku 1997 Duševná sila od Mesta nádeje.

Počas svojich štúdií James ukočil Univerzitu v Denison a odbornú prípravu Kellog Manager na Northwestern University. 


John E. Fellowes II., prezident

Od založenia firmy v roku 1917 je John Fellowes už štvrtá generácia, ktorá zastáva v rodinnom podnikaní vyššiu riadiacu funkciu. Na základe predošlých skúseností pri riadení divízie kancelárskych strojov dal John pevné základy vývoju produktov a marketingovej stratégii. V značnej miere sa podieľal aj na úspechu mediálnych kampaní a na uvedení produktov na trh. V roku 2007 dostal John za svoje výsledky Inovačnú cenu Chicaga. 

V tom istom roku okrem Inovačnej ceny Chicaga získal John v rámci firmy päťkrát cenu Fellowes Vpred. Reprezentoval spločnosť na mnohých interview v NBC Weekend Web a v Fox New Squawk Box. Bol menovaný senior marketing manažérom a nakoniec viceprezidentom globálneho marketingu.

John pôsobil vo všetkých oblastiach spoločnosti. Ako stredoškolák pracoval vo výrobnom úseku, počas vysokej školy dohliadal na viacero činností. Na plný úväzok začal pracovať v úseku odbytu, neskôr ako marketingový manažér, riaditeľ marketingu a nakoniec viceprezident úseku kancelárskych strojov. V roku 2012 bol zvolený za prezidenta. V súčasnosti dohliada na všetky úseky firmy, na rozvoj trhu, na riadenie vývoja, ako aj na strategické plánovanie.

John Fellowes prednáša na Taylorovej Univerzite v Indiane v okruhu tém Podnikové systémy.


Mike Parker, viceprezident globálneho odbytu

Mike Parker začal pracovať vo Fellowes v septembri roku 2000 ako oblastný manažér odbytu. Pôsobil vo viacerých pozíciách na medzinárodnej línii, kým ho v roku 2006 nevymenovali za manažéra odbytu územia Severnej Ameriky. Vďaka oddanej práci a schopnosti úspešného predaja bol Mike v roku 2007 menovaný riaditeľom odbytu a potom v roku 2008 viceprezidentom odbytu pre Severnú Ameriku. Následne dostal súčasnú pozíciu a v roku 2011 sa stal viceprezidentom globálneho odbytu. Mike vytvoril firemnú kultúru orientovanú na klienta a výsledky, vďaka ktorej si Fellowes vylepšil po všetkých linkách trhovú pozíciu.

Mike prednáša na Vysokej škole Covenent v oblasti Podniková administratíva a marketing.


James Lewis, viceprezident a vedúci dodávateľského reťazca

Jim dohliada na fungovanie dodávateľského reťazca. Úspešne viedol firmu v troch rôznych výrobných prostrediach - z viacnásobne komplikovanej miestnej výrobnej štruktúry prv vytvoril centralizovanú domácu výrobu, potom stvoril súčasný globálny výrobný a partnerský systém. Počas zmien sa Jim staral o vynikajúcu kvalitu a priaznivú štruktúru nákladov. Ako najúspešnejší Fellowes vývojár uskutočnil kvalitatívne zmeny. Jim riadi vývoj podnikových procedúr a poskytuje zákazníkom služby vynikajúcich kvalít. 

Kariéru začínal vo Fellowes v roku 1986 ako manažér vývoja výroby. Pracoval na rôznych postoch, ako napr. riaditeľ výrobných procesov, európsky operatívny viceprezident, viceprezident/riaditeľ ukladania dát, viceprezident/riaditeľ produktový referent. Pred súčasnou pozíciou pracoval ako viceprezident/riaditeľ úseku kancelárskych strojov.  

Jim získal diplom ako poslucháč Štátnej vysokej školy v New Jersey v oblasti spravodlivosti.


Lyn Bulmanová, viceprezidentka, globálna personálna riaditeľka

Keď sa v roku 2002 pridala k firme, Lyn priniesla pokrokový a energický prístup k svojej globálnej úlohe. V spoločnosti, kde si tak cenia pracovníkov ako vo Fellowes, je toto zvlášť dôležitá oblasť. Lyn dosiahla rozhodujúci pokrok v oblasti ľudských zdrojov v spoločnosti. Vďaka jej práci urobila krok vpred v oblasti podpôr, náboru, príspevkov a kariérnych vyhliadok. Priniesla aj nový, medzinárodný prístup, čo je aj preto veľmi dôležité, že spoločnosť pokračuje v raste aj na medzinárodnej pôde.

Lyn prišla do Fellowes od Galileo International, kde bola viceprezidentka pre personalistiku. Počas 11-ročnej praxe Lyn vykonávala viacero úloh v Európe aj v USA

Získala diplom vo Veľkej Británii na Univerzite Leeds v odbore filozofia - angličtina, ďalej   odbornú kvalifikáciu v Inštitúte personalistiky a rozvoja UK (UK Institute of Personnel and Developement) a v Americkej spoločnosti pre manažment ľudských zdrojov (U.S. Society of Human Resource Management).