Úvod » O nás » História

Inovácia v skladovaní dokumentov

Spoločnosť založená v roku 1917 vznikla tak, že Harry L. Fellowes odkúpil firmu od svojho známeho, Waltera Nickela, ktorého povolali do armády počas 1. svetovej vojny. Firma kúpená za 50 USD vyrábala a predávala kartónové krabice, ktoré boli vyvinuté pre sektor bankovníctva na uskladnenie rôznych dokumentov. Zavedením novej inštitúcie, federálnej dane z príjmov, sa stalo uskladnenie dokumentov  potrebným. Časovanie bolo ideálne pre silný a zaplatiteľný výrobok, schopný uskladniť dokumenty.

Po skončení vojny sa Walter Nickel znovu pridal k Harrymu. Z vlasteneckej úcty pomenovali svoj výrobok Liberty Box (krabica slobody) a ten sa v krátkom čase stal úspešným v najrôznejších obchodných sektoroch. Ako sa rozvíjalo kancelárske prostredie, tak sa v nasledujúcich 60 rokoch objavovali stále nové kancelárske produkty a uskladňovacie, archivovacie krabice dostali úlohu v komplexnom systéme efektívnej správy dokumentov. Známa Bankers Box sa stala ochrannou značkou skladovania dokumentov v americkom obchodnom živote.


Rýchly rast v období informačných technológií

Obdobie informačných technológií podnecovalo Fellowes k ďalšiemu rastu. Pod vedením Johna Fellowesa a neskôr jeho synov - Jamesa a Petera - sa firma neprerušene rozrastala. Predvídajúc, že na začiatku 80. rokov sa stane počítač centrálnym kusom osobného pracovného prostredia, vyvinul Fellowes celú škálu produktov pre kancelárske pracovné prostredie, ktoré slúžili pracovníkom ako pomoc pri riadení neustále sa zväčšujúcej záplavy informácií. Keď sa technológia vydala smerom k mobilným zariadeniam, objavili sa prenosné počítače, mobilné telefóny a PDA, Fellowes vyvinul nové inovatívne produkty, ktoré uľahčili ich používanie.

V roku 1982 Fellowes podpísal licenčnú zmluvu s jednou nemeckou firmou na dovoz obchodných skartovačov do USA. Keď uvidel dosiahnuté úspechy, Fellowes v roku 1990 vyvinul a vyrobil svoje vlastné výrobky v tejto kategórii a zaviedol tým prvé osobné skartovače. Nikto nevedel vopred predpovedať obrovský úspech tohto nového produktu, ale vďaka nemu spoločnosť rozšírila škálu svojich produktov o silný komerčný výrobok, ktorý doplnil už aj tak dobre zavedenú obchodnú činnosť.


Riešenie na zamedzenie zneužívania dát

Zneužívanie dát znamená veľkú hrozbu pre spotrebiteľov, ale aj pre firmy, v centre pozornosti sa ocitla ochrana pred zneužívaním dát v elektronickom priestore. Popritom je názor Fellowes do budúcnosti ten, že efektívne skartovanie dôverných dokumentov je pre ochranu osobnosti nevyhnutné. V roku 2010 mala krádež údajov viac ako 4,5 milióna obetí. Fellowes pokračoval vo vývoji ešte efektívnejších technolórgií skartácie aj v novom tisícročí, kladúc veľký dôraz na výkonnosť, efektivitu a trvácnosť. 


Vývoj nových kancelárskych riešení

V súčasnosti nie je možné jednoznačne určiť miesto výkonu práce. Dôraz sa v budúcosti presunie z kancelárie na domov, na mobilnú technológiu. S týmto pohľadom na budúcnosť pokračuje Fellowes vo vývoji nových inovatívnych výrobkov, zároveň ponúka nové vzrušujúce možnosti pre stále sa meniace kancelárske prostredie.