Úvod » GDPR » Pripravte sa na GDPR!

Jedna malá chyba môže viesť k
vysokej pokute a poškodenej reputácii

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) čoskoro vstúpi do platnosti a vaša spoločnosť si nemôže dovoliť riskantne manipulovať s osobnými a citlivými informáciami.

Okrem už dosť zničujúcich vysokých sankcií niekoľkých miliónov Eur pri nedodržaní nových právnych predpisov môže utrpieť aj povesť vašej spoločnosti.

Ak citlivé materiály padnú do nesprávnych rúk, takáto škoda je v skutočnosti už nenapraviteľná. Je čas, aby ste sa začali vážne zaoberať ochranou údajov.

Chráňte svoje tlačené informácie

Žiadny údaj nie je v bezpečí,
kým sa nezoskartuje!

Každá spoločnosť nesie právnu zodpovednosť za bezpečné zaobchádzanie a ochranu citlivých informácií. Taktiež je zodpovedná za únik citlivých informácií cez jej zamestnancov. Patria sem dokumenty v tlačenej podobe a všetko, čo je možné prezerať na počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení.

Napriek zvýšenej informovanosti o podvodoch v oblasti zneužívania identity ich počet alarmujúco rastie. Každý deň nám rukami prejde toľko informácií, že riziku sú vystavení všetci – jednotlivci aj organizácie.

Vyradený výpis z účtu, útržok informácie o mzde alebo skrčená cenová ponuka pre klienta stačia na to, aby mohol zločinec spôsobiť vám aj vašej spoločnosti nenapraviteľné škody.

Neopatrnosť vás môže vyjsť draho

• 52 % zamestnancov Veľkej Británie zanedbáva skartovanie citlivých informácií pred ich vyhodením ¹

• 49 % ľudí vidí citlivé dokumenty, ktoré zostali pri tlačiarni ²

• 27 % ľudí necháva svoje súkromné dokumenty v kopírovacom zariadení

• 23 % pracovníkov v kanceláriách uviedlo, že nechali súkromné dokumenty vo vlaku alebo autobuse ³

1. Prieskum verejnej mienky od firmy OnePoll, objednaný firmou Fellowes (2015).
2. Nezávislý prieskum firmy Fellowes (2012)
3. Sledovanie trhu – tzv. dynamický prieskum, objednaný firmou Fellowes (2013).

Skartovanie je najlepší spôsob, ako bezpečne zničiť dôverné dokumenty a chrániť tak citlivé obchodné informácie a osobné údaje.

Objavte najsilnejšie skartátory na svete na komerčné a osobné účely tu.
Náš online sprievodca skartátormi vám pomôže vybrať si správnu úroveň bezpečnosti pre vaše potreby.

Chráňte svoje informácie na obrazovke

Každý, kto pracuje s citlivými informáciami na počítači alebo notebooku, je vystavený zvedavým pohľadom druhých – najmä v otvorených kanceláriách alebo na verejných miestach.

Pozeranie cez rameno je narastajúca forma krádeže identity, kedy niekto môže vidieť, alebo si odfotiť vaše súkromné informácie.

Chránite sa pred zvedavcami?

  • Takmer 75 % pracovníkov v kancelárii pri ceste do práce a z práce pozerá svojim susedom cez rameno. 4
  • 54 % pracovníkov v kancelárii má pocit, že sa im iní môžu ľahko pozerať na obrazovky. 5

4. Európska asociácia pre vizuálnu ochranu dát (2013)
5. Štúdia ochrany osobných údajov od firmy Loran, objednaný od Fellowes (2015)

Všade pracujte bezpečne

Vďaka zatemňovacím filtrom na monitor Fellowes PrivaScreen™ ochránite svoje duševné vlastníctvo jednoducho a s ľahkosťou. Filtre zatemnia obraz pri pohľade z bočného uhla, zatiaľ čo sú údaje na obrazovke z priameho pohľadu jasne viditeľné.

Pripravte sa na GDPR!

Chráňte svoju spoločnosť,
zamestnancov aj zákazníkov.

Nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Bude sa týkať každej spoločnosti, ktorá pracuje s údajmi občanov. Ubezpečte sa, že ste pripravení na GDPR a chránení, pretože v prípade porušenia zákona môžete dostať pokutu až do výšky 20 miliónov Eur.*

* Spoločnosť, u ktorej bude zistené porušenie novej legislatívy, bude pokutovaná až do výšky 20 miliónov Eur alebo vo výške 4 % ročného celosvetového obratu, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Náš bezplatný sprievodca GDPR vysvetľuje:

  • Pravidlá pre elektronické a tlačené údaje
  • Pokuty za nedodržiavanie nariadenia
  • Povinnosti a odškodnenie
  • Čo robiť teraz - a postupne až do nadobudnutia účinnosti nariadenia, 28. 5.2018?

Stiahnite si sprievodcu GDPR tu!