Úvod » Naše riešenia » Čo je ergonómia?

Čo je ergonómia?

Úlohou ergonómie je vytvoriť také pracovné prostredie, ktoré sa hodí k potrebám človeka z hľadiska pohodlia, zdravotného a bezpečnostného, takto podporujúc správne držanie a funkciu tela. Ergonómiu by sme mohli jednoducho definovať takto: Pracovné prostredie sa musí prispôsobiť k osobe, a nie naopak, osoba k svojmu pracovnému prostrediu

Pokiaľ pracujete v neergonomických podmienkach, máte väčšiu šancu na vytvorenie problémov krvného obehu, čo môže viesť k bolestiam krku a chrbta, a toto Vám môže spôsobiť vážny problém tak pri Vašej práci ako aj v hociktorej oblasti Vášho života. K tomu, aby ste sa voči tomu bránili, nemusíte sa zaoberať zložitými ergonomickými otázkami. Jednoducho sledujte naše ergonomické tipy, aby ste vytvorili ideálne pracovné prostredie v záujme toho, aby ste si zachovali zdravie a efektivitu tak v práci, ako aj doma.

Držte sa ergonomicky správne

Prispôsobte si svoje pracovisko v záujme toho, aby Vaša stolička, stôl, počítač, telefón a osvetlenie sa prispôsobilo najdôležitejším potrebám oblastí Vášho tela. Vaše pohodlie a zdravie závisí od toho, ako chránite tieto oblasti, zabezpečením ergonomického držania tela.

Používajte nasledujúci zoznam, aby Vám to pripomínalo, že je veľmi dôležité ako sedíte. Uložte to na také miesto, ktoré je blízko k Vášmu stolu, kde máte svoj počítač a ostatné zariadenie

 • Viditeľnosť
 • Držanie ruky
 • Opierky chrbta
 • Opora nôh
 • Pozícia nôh
 • Viditeľná vzdialenosť
 • Pracovná plocha
 • Pozícia myši
 • Pozícia klávesnice

Dobrá ergonómia je hospodárna

Zdravé pracovisko Vás drží v robote

Anomálie pohybového ústrojenstva patria k najčastejším, najdrahším pracovným úrazom, a zároveň takým, ktorým sa dá najľahšie predísť, môžu spôsobovať poškodenie svalov, stehien, nervov, kĺbov a chrbtice. Toto má okrem vážnych bolestí má priamy vplyv nielen na efektivitu, ale sprostredkovane negatívne pôsobí kvôli zvýšeným absenciám na efektivitu firmy a poškodzuje aj pracovnú morálku.

V posledných 3 rokoch v Európe trpelo 66% kancelárskych pracovníkov takou chorobou pohybového ústrojenstva, ktorú môžeme bezprostredne spojovať s prácou na počítači, laptope alebo na tablete. Ergonomické produkty poskytujú jednoduché riešenie pre mnohé firmy na drahý problém!

Pohodlie sa vypláca

Nakoľko priemerní európski kancelárski pracovníci trávia viac ako 6,5 hodiny pred laptopom, počítačom alebo tabletom, môže znamenať výhodu pre mnohých európskych ľudí ergonomické riešenie pracovného prostredia.

Vhodná ergonómia pracovného prostredia ponúka nasledovné prednosti:

 • Znižuje počet absencií na nemocenských dávkach
 • Zvyšuje efektivitu
 • Zlepšuje morálku na pracovisku, lojalitu
 • Zvyšuje pocit komfortu, znižuje také zdravotné problémy ako sú napr. bolesti chrbta a krku, problémy s ramennými kĺbmi, bolesti hlavy , problémy s očami.

Rizikové faktory

Na pracovisku je každý zodpovedný za seba tým, že zmapuje a sleduje tie faktory, ktoré môžu spôsobovať problémy.

Ľudské rizikové faktory

 • Nepohodlné držanie tela
 • Statické držanie tela
 • Stres
 • Opakované pohyby

Rizikové faktory prostredia

Extrémna teplota

Kvalita vnútorného vzduchu